söndag 14 september 2014

"Du röstar väl rätt!"

Frun tittar undrande och allvarligt på mig dagen innan valdagen, "Du röstar väl rätt?". En näst intill omöjlig fråga att svara på. Med alla (oheliga) allianser och rödgröna röror som uppstår i valets kölvatten kan den frågan vara svår att svara på. I dag kändes det rätt, på valdagen, men hur känns det  om en vecka när partiernas rävspel om vem som skall sitta i regeringsmakt med vem får sitt svar. Vilket parti lyckas få mest gehör för just sin profilfråga? Är det den frågan som jag tycker är viktig och är det den som jag lade min röst på just på valdagen. Trots allt kan jag bara rösta efter mitt hjärta och det förstånd jag har.
Men det viktigaste trots allt är att man röstar, gör sin röst hörd. Det är inte alla som får möjligheten att göra det. Ta vara på möjligheten att påverka.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar