lördag 30 januari 2016

Ett nej kan aldrig betyda ja!

   I veckan var jag på en föreläsning om var de sexuella övergreppen har sin grund i dagens Sverige och Europa, genus eller kultur? En komplicerad fråga som har lika många vinklingar och möjliga orsaker som det finns snöflingor i en snödriva. Det finns egentligen ingen klar skiljelinje politiskt eller ideologiskt i hur man tänker och tycker som opinionsbildare i den här frågan. Gruppen som var tillsammans med mig på föreläsningen hade i uppgift att reflektera och göra egna blogginlägg utifrån frågan och samtidigt läsa varandras inlägg och reagera på dessa. De hade även innan föreläsningen sett på filmklipp och skulle sedan läsa flera artiklar som tagit olika ståndpunkt i debatten. Det hade varit intressant om gruppens medlemmar skrivit fler inlägg så man kunde följa deras eget reflekterande och följt eventuella förändringar i synsätt och deltagarnas utveckling av tankemönster.
   Själv är jag efter en veckas tänkande och reflekterande klar över varifrån grunden till problematiken ligger av de två olika ståndpunkterna, genus och kultur.
   Min åsikt hamnar på genus, men eftersom de flesta, om inte alla, kulturer är patriarkat så blir skiljelinjen mellan de två sidorna svår att se. I grunden är det genus som är huvudorsaken till dessa sexuella trakasserier och övergrepp som sker i bland annat Europa just nu.  De som får stort massmedialt genomslag just nu i kölvattnet av den stora flyktingvågen från framförallt Syrien under hösten 2015.
   Historiskt sett har mannens större fysisk styrka varit den största tillgången för människors överlevnad sedan människosläktens början. Detta i kombination med att kvinnor fött barn vilket fram till mitten på 1900-talet varit förenat med livsfara och gett kvinnor ett ännu större fysiskt underläge. En enskild kvalité som påverkat människosläktet i tusentals år, påverkat balansen mellan könen och gjort mannen till den dominerande. Oavsett andra kvalitéer. Nu plötsligt börjar männen tappa sitt överläge då den fysiska överläget spelar mindre och mindre roll i dagens samhälle och värld. Sjukvårdens framsteg har gjort att kvinnors barnafödande nästan inte innebär dödlig risk längre.
   Hur skall då en del av männen kunna fortsätta att hålla sin inbillade och nästintill nedärvda makt över kvinnor?
   Jo, sexuella trakasserier i olika former. Något som alltid funnits, men som nu dras fram i ljuset på ett sätt som inte gjorts tidigare i människosläktets historia. Inte vackert eller klokt, men nog är det så. Arvet är starkt och oundvikligt för mannen. Jag önskar det vore annorlunda.

ÅJ ur boken Text och Bild Johansson/Sjöberg 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar